Sultan Veled

Sultan VeledSultan Veled, Mevlana Hazretlerinin Oğlu

Muhammed Sultan Bahaeddin Veled veya kısaca Sultan Veled (24 Nisan 1226, Karaman – 11 Kasım 1312, Konya), Mevlana Celâleddin-i Rûmi Hazretleri‘nin oğlu, mevlevîliğin asıl kurucusu ve ikinci piri.


Sultan Veled

Mevlana Hazretlerinin oğlu, Mevlevîliğin asıl kurucusu ve ikinci piri.