Sözleri

Aşk

Aşk
Aşk ile ilgili Mevlana Sözleri

  Bu ‘ney’in sesi ateştir, hava değil; kimde bu ateş yoksa yok olsun!
  Bir aşk yüzünden elbisesi yırtılan, hırstan ayıptan adamakıllı temizlendi.
  Her şey maşuktur, âşk bir perdedir. Yaşayan maşuktur, aşık bir ölüdür.
  Aşıklık gönül iniltisinden belli olur, hiçbir hastalık gönül hastalığı gibi değildir. Aşığın hastalığı, bütün hastalıklardan ayrıdır. Âşk, Allah sırlarının ustarlabıdır. Aşkı şerh etmek ve anlatmak için ne söylersem söyleyeyim asıl aşka gelince o sözlerden mahcup olurum.
  Dilin tefsiri gerçi pek aydınlatıcıdır, fakat dile düşmeyen aşk daha aydındır.
  Çünkü kalem, yazmada koşup durmaktadır, ama aşk bahsine gelince; çatlar, aciz kalır. Aşkın şehrinde akıl, çamura saplanmış eşek gibi yattı kaldı. Aşkı, aşıklığı yine aşk şerh etti.
  Zahiri güzelliğe ait bulunan aşklar âşk değildir. Onlar nihayet bir ar olur.
  İlim ve hikmet, helal lokmadan doğar; âşk ve rikkat, helal lokmadan meydana gelir.
  Senin uğruna feda olayım; çünkü seni seviyorum. Sevgi; insanı kör eder, sağır yapar.
  Kendi tasvir ettiği şeye, kendi vehmine aşık olan kişi, nereden nimet ve ihsan sahibi Allah aşıklarından olacak?
  Vehme aşık olan doğrucuysa mecazi sevgisi, kendisini nihayet hakikate çeker, götürür.
  Aşık, iyice ara, maşukun kim?
  Sevgiden acılıklar tatlılaşır, sevgiden bakırlar altın kesilir. Sevgiden tortulu, tortulu bulanık sular, arı duru bir hale gelir, sevgiden dertler şifa bulur. Sevgiden ölü dirilir, sevgiden padişahlar kul olur.
  Aşık ve hayran adamların ayak izleri, başkalarının izlerinden ayrılır, hemen belli olur.
  Aşk şeriatı bütün dinlerden ayrıdır. Aşıkların şeriatı da Allah’tır, mezhebi de.
  Âşk davaya benzer, cefa çekmek de şahide. Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki!
  Âşk iki aleme de yabancıdır; aşkta yetmiş iki türlü divanelik var!
  Aşıktan daha deli kimse yoktur. Akıl, onun sevdasına karşı kördür, sağırdır.
  Âşk, denizi bir çömlek gibi kaynatır. Âşk, dağı kum gibi ezer, eritir. Âşk, gökyüzünü çatlatır, yüzlerce yarık açar. âşk, sebepsiz yeryüzünü titretir. Pak âşk, Muhammed’le eşti. Allah (c.c), aşk yüzünden O’na (s.a.v) “Sen olmasaydın…” dedi.
  “Âşık olmak için bir Yusuf arama ! Sen Âşk’ı ara, Allah (c.c) sana Yusuf’u gönderir.”

Aşk

Yukarıda yayınlanmış olan (aşkı anlatan) özlü sözler, Mevlâna Hazretleri‘nin özellikle en önemli eseri olan Mesnevi Şerif’ten ve diğer eserlerinden derlenmiştir.

Bir Yorum Bırak