Hikayeleri

Azrail’den Kaçan Adam

Hz. Süleyman'ın (a.s.) hüküm sürdüğü devirlerde, bir adam koşa koşa saraya gelerek, Hz. Süleyman'ın (a.s) huzuruna çıkar.
Hikayeleri

Tavşanın Hilesi

Bir zamanlar balta girmemiş bir ormanda, pençeleri güçlü, sesi gür, görüntüsü dehşetli bir aslan vardı. Ormandaki bütün hayvanlar, bu aslanın karnını doyurmak için avlanmasından yılmışlardı.
Hikayeleri

Padişah ve Leyla

Mecnun'u aşkından deli divane eden kızı, devrin padişahı merak etti. Adamlarına, onu görmek istediğini, bulup huzuruna getirmelerini emretti.
Sözleri

Öfke

Mevlana Hazretlerinin "Öfke" başlıklı hikmetli sözü ve görselleri...
Hikayeleri

Padişah ve Cariye

Çok eski zamanlarda bir padişah vardı. Dünyada padişah olduğu gibi, manevi yönden de çok üstün bir kişiliğe sahipti.