Sözleri

Gönüle Giren

Mevlâna Hazretlerinin "Gönüle Giren" adlı hikmetli sözü ve bu söze ait görseller...
Hikayeleri

Edep

Musa aleyhisselam zamanında, İsrailoğulları'nın rızkı gökten gelirdi. Bir zahmete ve sıkıntıya girmeden, Allah Teâlâ'nın lutfu kereminden beslenirlerdi.
Hikayeleri

Usta ve Şaşı Çırak

Bir ustanın, şaşı bir çırağı vardı. Usta bir gün çırağından, içerideki depoya gidip raftaki şişeyi getirmesini istedi.