Mevlana’nın Vasiyeti

Mevlana'nın VasiyetiMevlana’nın Vasiyeti

Size, gizlide ve açıkta Allah’tan korkmayı, az yemeyi, az uyumayı, az konuşmayı, isyan ve günahları terk etmeyi, oruç tutmayı, namaza devam etmeyi, sürekli olarak şehveti terk etmeyi, bütün yaratıklardan gelen cefaya tahammüllü olmayı, aptal ve cahillerle oturmamayı, güzel davranışlı ve olgun kişilerle birlikte bulunmayı vasiyet ediyorum.

İnsanların en hayırlısı, insanlara yararı olandır. Sözün en hayırlısı, az ve anlaşılır olanıdır.

 
Hazreti Mevlâna Celâleddin-i Rûmî (kuddise sirruh), 1273


Mevlana’nın Vasiyeti

— Câmî, Nefehâhü’l-üns, s. 465; Kemaleddin Efendi, Mevzû’atu’l-‘ulum, I-II, İstanbul, 1313h., Veled Çelebi, bu vasiyetnameyi “Hayru’l-kelam” adıyla şerh etmiştir (İstanbul, 1330 h.)