Şems-i Tebrizi

Hazreti Mevlana’nın hiç şüphesiz hayatında bir dönüm noktası olan Şems-i Tebrizi hazretlerine dair…

Şems-i Tebrizi Şiirleri

Hazreti Şems'in (kuddise sirrûh) hiç şiiri olmadığı sanılmaktadır. Ancak kendisine isnad edilen (atfedilen) şiirler de yok değildir.

Şems-i Tebrizi Sözleri

Aşkın sultanlarından Şems-i Tebrizi Hazretlerinin asırlardır insanlığa rehberlik eden hikmetli sözleri...

Şems ve Mevlana’nın Halveti

İlgi, değeri algılamanın işlevidir. Şems-i Tebrizi'nin Hz. Mevlâna'ya olan ilgisi, ondaki değeri algılamanın işlevi olmuştur.