Mesnevi

Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri’nin (k.s.) bilinen en önemli eseri olan Mesnevi’nin tam metni…

Benliğin Şımartılması

Ten kafese benzer. Girenlerin, çıkanların, insanla dostluk edenlerin aldatmasıyla can bedende dikendir...

Tacirin Hikayesi

Bir tacirin bir dudusu vardı, kafeste hapsedilmiş, güzel bir duduydu. Tacir, Hindistan’a gitmek üzere yol hazırlığına başladı.

Tevekkül mü Çalımak mı?

Güzel bir derede av hayvanları, aslan korkusundan ıstırap içindeydiler. Çünkü aslan, daima pusudan çıkıp birisini kapmaktaydı. O otlak bu yüzden hepsine fena geliyordu.

Ahmed’e Doğru – 2

İsa dinini mahvetmek için aynı yahudinin neslinden diğer bir padişah meydana çıktı.

Ahmed’e Doğru – 1

Yahudiler içinde zalim, İsa düşmanı ve Hıristiyanları yakıp yandırır bir padişah vardı. İsa’nın devriyle, nöbet onundu. Musa’nın canı oydu, onun canı Musa.

İki Şarabın Farkı

Bir bakkal vardı, onun bir de dudusu vardı. Yeşil, güzel sesli ve söyler duduydu. Dükkânda dükkân bekçiliği yapar; bütün alış veriş edenlere hoş nükteler söyler, latifeler ederdi.

Gerçek Aşk

Ey dostlar! Bu hikâyeyi dinleyiniz. Hakikatte o bizim bu günkü halimizdir...

Mesnevi Cilt 1 Giriş

Bismillahirrahmanirrahim.. Dinle, bu ney nasıl şikayet ediyor, ayrılıkları nasıl anlatıyor: