Hikayeleri

Mevlana Hazretleri’nin eserlerinde yer alan hikayelerden, menkıbelerden seçmeler… Mesnevi-i Şerif’ten Hikayeler, Menkıbeler…

Padişah ve Leyla

Mecnun'u aşkından deli divane eden kızı, devrin padişahı merak etti. Adamlarına, onu görmek istediğini, bulup huzuruna getirmelerini emretti.

Padişah ve Cariye

Çok eski zamanlarda bir padişah vardı. Dünyada padişah olduğu gibi, manevi yönden de çok üstün bir kişiliğe sahipti.

Mecnun’un Devesi

Mecnun, Leyla'sının köyüne gitmek için dişi bir deveye bindi. Bir süre yol aldılar. Mecnun’un bütün derdi, sevgilisinin köyüne bir an önce ulaşmaktı.

Ateşe Atılan Çocuk

Dünyadaki gücünü İsa aleyhisselama inananlara zulüm etmek için kullanan Yahudi bir padişah vardı.

Edep

Musa aleyhisselam zamanında, İsrailoğulları'nın rızkı gökten gelirdi. Bir zahmete ve sıkıntıya girmeden, Allah Teâlâ'nın lutfu kereminden beslenirlerdi.

Usta ve Şaşı Çırak

Bir ustanın, şaşı bir çırağı vardı. Usta bir gün çırağından, içerideki depoya gidip raftaki şişeyi getirmesini istedi.