Hikayeleri

Mevlana Hazretleri’nin eserlerinde yer alan hikayelerden, menkıbelerden seçmeler… Mesnevi-i Şerif’ten Hikayeler, Menkıbeler…

Tacir ile Papağan

Ticaretle uğraşan bir adamın güzel bir papağanı vardı. Bir gün bu tacir işi gereği Hindistan’a gitmek için yol hazırlığına başladı.

İhtiyar Çalgıcı

Hz. Ömer (r.a) zamanında bir çalgıcı çok güzel çeng çalardı. Bülbüller onu dinlerken kendinden geçerdi. Çalgısından çıkan nağmeler, dinleyenleri bazen neşelendirir, bazen de...

Gayb Yağmuru

Resullullah Efendimiz (s.a.v), bir gün dostlarından birinin defni için mezarlığa gitmişti. Oradan döndüğünde, Hz. Aişe'nin (r.a) yanına geldi.

Hz. Ömer ve Romalı Elçi

Halifeler döneminde, dünyanın büyük bir bölümünü hâkimiyeti altında bulunduran Roma imparatorluğu’ndan Medine şehrine bir elçi gönderildi.

Azrail’den Kaçan Adam

Hz. Süleyman'ın (a.s.) hüküm sürdüğü devirlerde, bir adam koşa koşa saraya gelerek, Hz. Süleyman'ın (a.s) huzuruna çıkar.

Tavşanın Hilesi

Bir zamanlar balta girmemiş bir ormanda, pençeleri güçlü, sesi gür, görüntüsü dehşetli bir aslan vardı. Ormandaki bütün hayvanlar, bu aslanın karnını doyurmak için avlanmasından yılmışlardı.

Bakkal ve Papağan

Bir bakkalın yeşil renkli, güzel sesli, söz söylemesini bilen bir papağanı vardı.