mevlana celaleddin-i rumi

Şiirleri

Bu Ayrılık

Bu Ayrılık şiiri, Hz. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî Kusuruma bakmayın benim,…
Hayatı

Mevlana Hazretlerinin Oğluna Mektubu

Mevlâna Celâleddin-i Rûmî hazretlerinin mektuplarının belli bir kısmı günümüze ulaşmıştır. Bu mektupların bir kısmı yöneticilere, bir kısmı âlimlere, bir kısmı da müridlerine ve oğullarına yazılmıştır.