hz. ömer

Hikayeleri

İhtiyar Çalgıcı

Hz. Ömer (r.a) zamanında bir çalgıcı çok güzel çeng çalardı. Bülbüller onu dinlerken kendinden geçerdi. Çalgısından çıkan nağmeler, dinleyenleri bazen neşelendirir, bazen de...